after effect ram ile beslenir. dikkate almak lazım