CanonTURK Foruma Hoş Geldiniz.


Forumumuzda yaşanan Türkçe karakter hatası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
CanonTURK Yönetim

http://dekupeuzmani.com

Toplam 11 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 11 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Like Tree9Likes
 • 3 Post By avmbk
 • 1 Post By avmbk
 • 1 Post By avmbk
 • 1 Post By LatePhotographer
 • 1 Post By onbes
 • 2 Post By onbes

Konu: FSEK Kapsamında - İzinsiz kullanılan fotoğraf?

 1. #1
  avmbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Admin

  Status
  Offline
  İsim
  Metin Burak Kınacılar
  Makina:
  5D Mark IV
  Üyelik tarihi
  25.Ekim.2010
  Nereden
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,445

  Standart FSEK Kapsamında - İzinsiz kullanılan fotoğraf?

  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

  KANUN NO :5846


  Madde 1 - (Değişik: 21/2/2001 - 4630/1 md.)
  Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo - televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullereaykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.
  Madde1/A - (Ek: 21/2/2001 - 4630/2 md.)
  Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo - televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları ile Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır.
  Madde 1/B - (Ek: 21/2/2001 - 4630/2 md.)
  Bu Kanunda geçen tanımlardan;
  a) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veyasinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,
  b) Eser sahibi: Eseri meydana getiren ( Mülga ibare: 03.03.2004 - 5101/28 - 2/a md. ile "gerçek" ibaresi metinden çıkartılmıştır. ) kişiyi,
  c) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,
  d) Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri,
  e) Tespit: Seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek veya iletilebilecek şekilde bir araca kaydedilmesi işlemini,
  f) Fonogram: Sinema eseri gibi görsel - işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortamı,
  g) Bilgisayar programı: Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını,
  h) Arayüz: Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini,
  ı) Araişlerlik: Bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanım yeteneğini,
  j) Bağlantılı haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları,
  k) Komşu haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıylave eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo - televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları,
  ------------------------------------------------------------------------
  T.C. YARGITAY
  11. Hukuk Dairesi
  E: 2014/5598
  K: 2014/11532
  T: 16.6.2014

  • FOTOGRAF SANATÇISININ MANZARA FOTOGRAFININ İZİNSİZ KULLANIMI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT
  • MANEVİ TAZMİNAT
  • MANZARA FOTOGRAFININ İZİNSİZ KULLANIMI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT


  ÖZET : Davacı vekili, fotoğraf sanatçısı olan müvekkiline ait manzara fotoğrafının davalı firmaya ait 2010 yılı takviminde Şubat ayı bölümünde ve sair tanıtım kataloglarında müvekkilinden izin alınmaksızın kullanıldığını belirterek fsek'nin 68. maddesi kapsamında fotoğraf kullanım bedelinin üç katı tazminatın ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Ancak, 5846 Sayılı fsek'nin 70/1 maddesinde, manevi hakları haleldar edilen kişinin, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabileceği düzenlenmiş olup, somut olayda, davacıya ait fotoğrafın izinsiz yayınlanması suretiyle davacının manevi haklarından fsek'nin 14. maddesi kapsamında umuma arz salahiyetinin ve aynı Kanunun 15. maddesi kapsamında eser sahibinin adının belirtilmesi salahiyetinin ihlal edilmiş olduğu ve fsek'nin 70. maddesi kapsamında manevi tazminat talep koşullarının oluştuğu gözetilmeksizin yazılı şekilde manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir
  ---------------------------------------------------------------------------
  T.C. YARGITAY
  11. Hukuk Dairesi
  E: 2012/9732
  K: 2014/1996
  T: 6.2.2014

  • TAZMİNAT DAVASI
  • DAVACI YARARINA DAHA MAKUL VE MANEVİ HUZURU GERÇEKLEŞTİRMEYİ SAĞLAYACAK MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ
  • HÜKMÜN BOZULDUĞU


  ÖZET: Somut olayın taşıdığı tüm bu özellikler karşısında mahkemece, davacı yararına tayin ve takdir olunan …… TL manevi tazminat miktarı yeterli olmayıp, anılan hususlar değerlendirilerek davacı yararına daha makul ve manevi huzuru gerçekleştirmeyi sağlayacak miktarda bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekmekle, kararın takdir olunan manevi tazminat miktarı yönünden davacı yararına bozulması gerekmiştir.
  [5846 s. Kanun m. 14, 16]
  --------------------------------------------------------------------


  KANUN NO :5846

  Madde 14 - Bir eserin umuma arzedilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını munhasıran eser sahibi tayin eder.
  Bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş olan, yahut ana hatları her hangibir suretle henüz umuma tanıtılmıyan bir eserin muhtevası hakkında ancak o eserin sahibi malümat verebilir.
  (Değişik son fıkra : 21/2/2001 - 4630/8 md.) Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanmatarzı, sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise eser sahibi, başkasınayazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtıl - ması veya yayımlanmasını menedebilir. Menetme yetkisinden sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat hakkı saklıdır.


  Madde 70 - (Değişik birinci fıkra: 7/6/1995 - 4110/22 md.) Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir.
  Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir.
  Birinci ve ikinci fıkralardaki hallerde, tecavüze uğrıyan kimse tazminattan başka temin edilen karın kendisine verilmesini de istiyebilir. Bu halde 68 inci madde uyarınca talep edilen bedel indirilir.


  Konu avmbk tarafından (10.Ekim.2017 Saat 13:18 ) değiştirilmiştir.
  Satılık Sigma 180mm F2.8 DG EX Macro

 • #2
  avmbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Admin

  Status
  Offline
  İsim
  Metin Burak Kınacılar
  Makina:
  5D Mark IV
  Üyelik tarihi
  25.Ekim.2010
  Nereden
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,445

  Standart

  T.C. YARGITAY
  11. Hukuk Dairesi
  E: 2011/3312
  K: 2012/12064
  T: 5.7.2012

  • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
  • ESER SAHİBİNE SAĞLANAN KORUMA
  • HUKUKA AYKIRI DAVRANIŞ
  • ZAMANAŞIMI
  • İZİNSİZ FOTOĞRAF YAYIMLANMASI


  ÖZET : Davacılar vekili, asıl davada müvekkilinin fotoğraf sanatçısı olduğunu, davalıların hazırlayıp yayımladığı kitapta yer alan fotoğrafın müvekkiline ait olduğunu, müvekkilinin mali ve manevi haklarının zarara uğradığını ileri sürerek bahse konu fotoğrafın müvekkiline ait olduğunun tespitine, maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini; birleşen davada da müvekkilinin fotoğraf sanatçısı olduğunu, davalıların yazdığı ve yayımladığı kitaptaki dört adet fotoğrafın müvekkiline ait olduğunu, bu fotoğrafların yayınlanması için müvekkilinin izninin alınmadığını, müvekkilinin mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. Bilirkişi raporunda dava konusu kitapların ilk baskılarından sonra dava tarihine kadar çeşitli sayıda baskılarının yapıldığı ve internet sitesi üzerinden de satış ilanına devam edildiği açıklanmıştır. Hukuka aykırı davranış devam ettiği sürece, haksız eylemin sona erdirilmesine yönelik davalarda zamanaşımı işlemeyeceği gibi,
  [5846 s. Kanun m. 1 /B,2 /3,11 ,57 /1]


  Sebastian likes this.
  Satılık Sigma 180mm F2.8 DG EX Macro

 • #3
  avmbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Admin

  Status
  Offline
  İsim
  Metin Burak Kınacılar
  Makina:
  5D Mark IV
  Üyelik tarihi
  25.Ekim.2010
  Nereden
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,445

  Standart

  T.C. YARGITAY
  Hukuk Genel Kurulu
  E: 2011/11-205
  K: 2011/305
  T: 11.5.2011

  • FOTOĞRAFLARIN SAHİBİNİN İZNİ OLMADAN LOKANTADA KULLANILMASI
  • FOTOĞRAFIN ESER NİTELİĞİNİN TESPİTİ
  • MALİ HAKLARA TECAVÜZ
  • BİLİRKİŞİ RAPORU


  ÖZET : Dava, eser niteliğindeki fotoğrafların izinsiz kullanıldığı iddiasına dayalı, maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Bir fotoğrafın güzel sanat eseri olarak kabul edilebilmesi için, estetik değerinin bulunması gerekir. Fikri ürünün eser niteliğinde olup olmadığı hususu, mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. Bir fotoğrafın eser olup olmadığının tespiti, özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden bilirkişi görüşüne de başvurulmalıdır. Somut olayda davalının işlettiği iki ayrı lokantada davacıya ait 18 adet fotoğrafın kullanıldığı hususu uyuşmazlık konusu değildir. Davalı vekili, fotoğrafların eser niteliğinde olmadıklarını savunmuştur. Mahkemenin kararına esas aldığı raporu düzenleyen bilirkişi,hukukçu ve aynı zamanda inşaat mühendisi olup, fotoğraf alanında uzmanlığı bulunmamaktadır. Fotoğraf sanatı alanında uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulundan rapor alınmalıdır.
  [5846 s. Kanun m. 4 , 68]
  -----------------------------------------------

  T.C. YARGITAY
  11. Hukuk Dairesi
  E: 2009/9899
  K: 2011/4508
  T: 18.4.2011


  • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
  • FOTOĞRAFLARIN ESER VASFINI TAŞIMADIĞI HUSUSU
  • FOTOĞRAFLARIN İZİN ALINMAKSIZIN VE KAYNAK GÖSTERİLMEDEN KULLANILDIĞI İDDİASI
  • YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREKTİĞİ
  • HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ


  ÖZET: Dava, eser niteliğindeki fotoğrafların izinsiz kullanıldığı iddiasına dayalı, maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Davacı vekili, davalının izinsiz olarak müvekkiline ait on sekiz adet fotoğrafı kullandığını ileri sürmüştür. Uyuşmazlıkta, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun uygulanması için öncelikle eser niteliğinde bir fikri ürünün mevcut olması gerekir. Fikri ürünün eser niteliğinde olup olmadığı hususu, mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalı ve bilirkişi görüşüne de başvurulmalıdır. Somut olayda, davalının yayınladığı kitapta davacıya ait fotoğrafların kullanıldığı hususu çekişmesizdir. Davalı vekili, fotoğrafların eser niteliğinde olmadıklarını savunmuştur. Mahkemece alınan ilk bilirkişi raporunda fotoğrafların eser niteliğinde olmadığı açıklanmış, hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise eser nitelinde olduğu belirtilmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporu ve diğer raporu düzenleyen kurulda fotoğraf alanında uzman bulunmamaktadır. O halde, davalı vekilinin hükme esas alınan rapora yönelik itirazları da dikkate alınarak içinde fotoğraf sanatı alanında uzman bilirkişinin de bulunduğu yeni bir bilirkişi kurulundan önceki raporlar arasındaki çelişkiyi de giderecek şekilde görüş alınarak dava konusu fotoğrafların eser niteliğinde olup olmadıklarının açıklığa kavuşturulması suretiyle hasıl alacak sonuca göre bir hüküm kurulması gerekirken, eksik incelemeyle karar tesisi bozmayı gerektirmiştir.
  [5846 s. Kanun m. 1, 18]
  [1086 s. Kanun m. 275]


  Sebastian likes this.
  Satılık Sigma 180mm F2.8 DG EX Macro

 • #4
  avmbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Admin

  Status
  Offline
  İsim
  Metin Burak Kınacılar
  Makina:
  5D Mark IV
  Üyelik tarihi
  25.Ekim.2010
  Nereden
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,445

  Standart

  Haklarımızı bilelim 3. kişinin haklarını zedelemeyelim.. Yaptırım ciddi bir ağırlık getirir..


  Satılık Sigma 180mm F2.8 DG EX Macro

 • #5
  CanonTURK Üyesi

  Status
  Offline
  İsim
  ugur us
  Makina:
  Canon 6D + 5D Mark II
  Üyelik tarihi
  29.Nisan.2012
  Nereden
  izmir ve antalya
  Yaş
  34
  Mesajlar
  410

  Standart

  çok faydalı bir başlık faydalı bilgiler. sık kullanılanlara eklemek lazım.


  avmbk likes this.
  CANON FF 6D + 5D Mark II + 24-70F4 +24-105F4 +50mm1.4 + 85mm1.8 + 70-200F4IS canon 600 ex-rt ve 2yongnue 600EX-RT+Yongnuo YN-E3-RT+ ve paraflaşlar MacbookPro2014+Lightroom5.7+6.1 PhotoshopCC 2014

  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

 • #6
  avmbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Admin

  Status
  Offline
  İsim
  Metin Burak Kınacılar
  Makina:
  5D Mark IV
  Üyelik tarihi
  25.Ekim.2010
  Nereden
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,445

  Standart

  Eklemeler yapacağım güncel kalacak konu


  Tapataklak mod


  Satılık Sigma 180mm F2.8 DG EX Macro

 • #7
  onbes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  CanonTURK Üyesi

  Status
  Offline
  İsim
  Levent Onbeş
  Makina:
  6D mark II, aynasız M3
  Üyelik tarihi
  04.Kasım.2014
  Nereden
  İzmir
  Yaş
  59
  Mesajlar
  1,464

  Standart

  özet olarak ?


  avmbk likes this.
  Canon 6DmarkII
  Sigma 24-105mm f4 Art _ Irix 15mm f2.4 Ultra Geniş açı _ Tamron 150-600mm Tele
  Canon Ef100mm f2.8 macro _ Ef50mm f1.8 II
  Canon M3 aynasız
  Ef.m18-55mm_ Ef.m28mm macro_ef adapter_360 gimbal_25mm Cctv lens
  Sony Dsc.RX10markII 24-200mm f2.8-4 süper slow motion 960fps
  Dji Osmo Mobile
  Andoer 360 kamera
  Aee21 action kamera

 • #8
  avmbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Admin

  Status
  Offline
  İsim
  Metin Burak Kınacılar
  Makina:
  5D Mark IV
  Üyelik tarihi
  25.Ekim.2010
  Nereden
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,445

  Standart

  özet derken?


  Satılık Sigma 180mm F2.8 DG EX Macro

 • #9
  acemy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  CanonTURK Üyesi

  Status
  Offline
  İsim
  Ümit Can TÜRKER
  Makina:
  Eos-M
  Üyelik tarihi
  04.Aralık.2012
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  1,854

  Standart

  Değerli bilgiler, teşekkürler başkan.


  Bilgi Arttıkça Ego Azalır. Bilgi Azaldıkça Ego Artar - Albert Einstein

  Oyun Yayınımı izlemek için:

  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


 • #10
  onbes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  CanonTURK Üyesi

  Status
  Offline
  İsim
  Levent Onbeş
  Makina:
  6D mark II, aynasız M3
  Üyelik tarihi
  04.Kasım.2014
  Nereden
  İzmir
  Yaş
  59
  Mesajlar
  1,464

  Standart

  tüm yargıtay kararları bir dava için mi yoksa genelleme mi?

  oldum olası mahkeme davaları okumak ve görmekten hoşlanmıyorum,
  kusura bakmayın.....


  avmbk and 16Caner16 like this.
  Canon 6DmarkII
  Sigma 24-105mm f4 Art _ Irix 15mm f2.4 Ultra Geniş açı _ Tamron 150-600mm Tele
  Canon Ef100mm f2.8 macro _ Ef50mm f1.8 II
  Canon M3 aynasız
  Ef.m18-55mm_ Ef.m28mm macro_ef adapter_360 gimbal_25mm Cctv lens
  Sony Dsc.RX10markII 24-200mm f2.8-4 süper slow motion 960fps
  Dji Osmo Mobile
  Andoer 360 kamera
  Aee21 action kamera

 • #11
  avmbk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Co-Admin

  Status
  Offline
  İsim
  Metin Burak Kınacılar
  Makina:
  5D Mark IV
  Üyelik tarihi
  25.Ekim.2010
  Nereden
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,445

  Standart

  Alıntı onbes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  tüm yargıtay kararları bir dava için mi yoksa genelleme mi?

  oldum olası mahkeme davaları okumak ve görmekten hoşlanmıyorum,
  kusura bakmayın.....
  Bu benim mesleğim
  İkincisi bunlat emsal davaların yargıtay sonuçlandırılması emsal olarak buraya yazdım bilgilendirme


  Tapataklak mod


  Satılık Sigma 180mm F2.8 DG EX Macro

 • Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •